top of page
Image by Samuel-Elias Nadler

OVER TC OLEN

Ons verhaal

Begin 1978 stelde de directie van het toenmalige MHO, nu Umicore, een paar tennisliefhebbers van de maatschappij voor een zware keuze: de drie oude tennisterreinen van MHO overnemen in eigen beheer of geen terreinen en geen tennis meer!  De enige voorwaarde voor het in bruikleen afstaan van de terreinen door MHO was dat de ontlenende groep moest bestaan uit werknemers van MHO. Deze werknemers kozen  wel voor een "open club", toegankelijk voor iedereen.

 

Na enkele zware discussieavonden in diverse tuinen en een openbare debatavond in de B-kantine van KAC Olen, stonden een 12tal mensen op die de oprichting van een zelfstandige club wilden waarmaken.  Het betonnen kot aan de westkant van de huidige terreinen 2 en 3 werd tot clubhuis gepromoveerd (inclusief een gammel tapkastje) en het jaar 1978 werd afgesloten met een batig saldo van 28.000 Fr (pintjes aan 18 Fr!). 

1979 werd al iets professioneler aangepakt: 1.000 Fr lidgeld werd gevraagd en betaald door 292 leden of 85 families, waarvan 52 niet-MHO.  1979 bracht inderdaad voldoende in kas om aan uitbreiding te denken. MHO zag dat de club levensvatbaar was en beloonde het initiatief en de inzet nog met een niet te verwaarlozen subsidie zodat de poort naar vernieuwing wijd opengezet werd. Op 7 juni 1980 was het zover: de feestelijke opening van een gloednieuw clubhuis. Peetvader MHO deed uiteindelijk nog een duit in het zakje en sponsorde rijkelijk.  Het clubhuis, "de chalet" was nog maar nauwelijks gerodeerd of een nog groter project kwam in de startblokken: nieuwe terreinen met een feestelijke opening op 16 april 1981.  De sportraad kwam nu ruim aan haar trekken en organiseerde het ene evenement na het andere, waarvan "De Nacht van Olen" - bedoeld als kennismaking tussen oude en nieuwe leden- wel één van de meest geslaagde mag genoemd worden.  In korte tijd zagen ook een jeugdraad, een heus petanqueterrein en de sloef, ons onvolprezen clubblad, het levenslicht.

Op 22 oktober 1996 veroorzaakte een kortsluiting aan de koelinstallatie een brand die de volledige chalet in de as legde.  De nieuwe chalet kwam er vrij spoedig en in het voorjaar van 1997 herrees de huidige chalet uit haar as.

Onze club is een vzw, wat inhoudt dat we een zelfstandig bestaan leiden waarvan de oprichting en werking in detail door de wet worden bepaald.  Dit betekent ook dat de eventuele financiële inkomsten niet voor de leden bestemd zijn, maar wel voor de verdere realisatie van het doel van de verenging moeten worden aangewend.

MISSIE & VISIE

De vereniging heeft tot doel de tennissport te ontwikkelen en te bevorderen, in al zijn recreatieve en competitieve aspecten. De vereniging richt zich op de doelgroepen: Jeugd, Senioren en Veteranen. Bij de ontwikkeling van de vereniging wordt rekening gehouden met de wensen van de leden en de veranderingen in de omgeving.

Onze tennisclub is een vereniging die streeft naar:

 • een familieclub bij uitstek waar recreativiteit en gezelligheid troef zijn

 • betrokkenheid en inbreng van de leden

 • het koesteren van het "Wij-gevoel"

 • een centrale rol voor vrijwilligers

 • behoud van democratische prijzen

 • een dynamische en kwalitatieve jeugdwerking

 • een gevarieerd competitie aanbod waarin inzet en fair-play hoog in het vaandel wordt gevoerd

 

De waarden die binnen de vereniging centraal staan zijn:

Gezelligheid – Tennisplezier – Familiaal – Clubbinding – Communicatie.

BELEIDSPLAN

Met dit beleidsplan wordt de koers aangeven welke TCO de komende jaren wil varen.

 

Primaire doelstelling:

Tennissport ontwikkelen en bevorderen

 • Familieclub :

  • Activiteiten organiseren voor alle doelgroepen

 • Dynamische jeugdwerking :

  • Werven van jeugdleden

  • Een algemene opleiding organiseren voor alle jeugdgroepen

 • Competitie:

  • Organiseren van clubkampioenschappen

  • Deelname aan VTV en KVT competitie

 

Secundaire doelstelling:

Goede randvoorwaarden creëren

 • Leden:

  • Bevorderen van integratie van nieuwe leden

  • Onderhouden van communicatie met de leden

 • Vrijwilligers: leden stimuleren om zich in te zetten voor de club

  • Leden stimuleren als vrijwilliger in de club.

  • Respect en tonen van appriciatie voor het vrijwilligerswerk

 • Communicatie:

  • Open communicatie naar de leden en naar potentiële leden.

 • Streven van behoud van democratische prijzen

 • Milieubewustzijn creëren:

  • Energieverbruik verminderen

  • Afvalbeheer

 • Financiële opvolging

bottom of page