top of page

STRUCTUUR TC OLEN

De structuur van TC Olen bestaat uit een algemene vergadering, het bestuur en een aantal verschillende commissies.

(Een commissie is een groep van mensen met een bepaalde taak die zij gezamenlijk uit proberen te voeren. Een commissie functioneert doorgaans binnen een grotere organisatie en wordt door die organisatie ingesteld om een bepaalde taak te verrichten ten behoeve van die organisatie, of te werken aan een deelgebied van het doel van die organisatie. Een sportvereniging kan bijvoorbeeld wedstrijdcommissie oprichten om wedstrijden te organiseren. Iemand die deel uitmaakt van een commissie wordt commissielid genoemd. Commissieleden hebben vaak specifiekere functies binnen de commissie.)

ALGEMENE VERGADERING

Het beslissingsorgaan van onze club.

  • Nele Leirs, Valerie Mathieu, Hilde Helsen, Tine Solie, Marc Vervecken, Katrien Geppaard, Gaëtane Wairy, Tim Wuyts, Jef Spaepen, Stijn Neefs, Sven Vos, David Huysmans, Bart Vanhoof, Paul Campforts.

BESTUUR

Het uitvoerend orgaan van onze club. Zij staan in voor het beheer van de VZW.

  • Marc Vervecken, Katrien Geppaard, Sven Vos, David Huysmans, Bart Vanhoof.

COMMISSIE FINANCIËN

Het opzetten en onderhouden van een goed functionerende financieel beleid.

  • Marc Vervecken, Katrien Geppaard, Gert Heylen.

COMMISSIE COMMUNICATIE

Verzorgt de communicatie binnen en buiten de club.

  • Jelle Ooms, Katrien De Smedt, Sven Vos, Marc Vervecken.

COMMISSIE ADMINISTRATIE

Het opzetten en onderhouden van een goed functionerende ledenadministratie.

  • Katrien Geppaard en Marc Vervecken

COMMISSIE JEUGD

Organiseren en coördineren van trainingen, tenniskampen, competities en andere jeugdactiviteiten. Zij behartigen de belangen van onze jeugd.

  • Stijn Neefs, Jens Van Gestel, Tine Solie, Hilde Helsen, Jana Boeckx.

COMMISSIE SPORT

Is verantwoordelijk voor de sportieve organisaties van onze tennisclub.

  • Bart Vanhoof, Babette Vanberghen, Koen Soontjens, Gert Cools, Birgit Ryken, Petra Dams.

COMMISSIE SANGRIATORNOOI

Is verantwoordelijk voor de organisatie van het sangriatornooi.

  • Paul Campforts, Valerie Mathieu, Bart Van Hoof, Sanne Bellens.

COMMISSIE INFRASTRUCTUUR

Zorgt voor de infrastructuur en het onderhoud ervan.

  • Sven Vos, Daniel Peeters, Jef Spaepen, Kevin Ives, Nik Van Tigchelt.

COMMISSIE FEESTELIJKHEDEN - BARUITBATING

Zorgt voor de baruitbating en de jaarlijkse feestelijkheden georganiseerd door het bestuur.

  • David Huysmans.

bottom of page