Wie zijn wij

Begin 1978 stelde de directie van het toenmalige MHO, nu Umicore, een paar tennisliefhebbers van de maatschappij voor een zware keuze: de drie oude tennisterreinen van MHO overnemen in eigen beheer of geen terreinen en geen tennis meer!  De enige voorwaarde voor het in bruikleen afstaan van de terreinen door MHO was dat de ontlenende groep moest bestaan uit werknemers van MHO. Deze werknemers kozen  wel voor een "open club", toegankelijk voor iedereen.

Na enkele zware discussieavonden in diverse tuinen en een openbare debatavond in de B-kantine van KAC Olen, stonden een 12tal mensen op die de oprichting van een zelfstandige club wilden waarmaken.  Het betonnen kot aan de westkant van de huidige terreinen 2 en 3 werd tot clubhuis gepromoveerd (inclusief een gammel tapkastje) en het jaar 1978 werd afgesloten met een batig saldo van 28.000 Fr (pintjes aan 18 Fr!). 

1979 werd al iets professioneler aangepakt: 1.000 Fr lidgeld werd gevraagd en betaald door 292 leden of 85 families, waarvan 52 niet-MHO.  1979 bracht inderdaad voldoende in kas om aan uitbreiding te denken. MHO zag dat de club levensvatbaar was en beloonde het initiatief en de inzet nog met een niet te verwaarlozen subsidie zodat de poort naar vernieuwing wijd opengezet werd. Op 7 juni 1980 was het zover: de feestelijke opening van een gloednieuw clubhuis. Peetvader MHO deed uiteindelijk nog een duit in het zakje en sponsorde rijkelijk.  Het clubhuis, "de chalet" was nog maar nauwelijks gerodeerd of een nog groter project kwam in de startblokken: nieuwe terreinen met een feestelijke opening op 16 april 1981.  De sportraad kwam nu ruim aan haar trekken en organiseerde het ene evenement na het andere, waarvan "De Nacht van Olen" - bedoeld als kennismaking tussen oude en nieuwe leden- wel één van de meest geslaagde mag genoemd worden.  In korte tijd zagen ook een jeugdraad, een heus petanqueterrein en de sloef, ons onvolprezen clubblad, het levenslicht.

Op 22 oktober 1996 veroorzaakte een kortsluiting aan de koelinstallatie een brand die de volledige chalet in de as legde.  De nieuwe chalet kwam er vrij spoedig en in het voorjaar van 1997 herrees de huidige chalet uit haar as.

Onze club is een vzw, wat inhoudt dat we een zelfstandig bestaan leiden waarvan de oprichting en werking in detail door de wet worden bepaald.  Dit betekent ook dat de eventuele financiële inkomsten niet voor de leden bestemd zijn, maar wel voor de verdere realisatie van het doel van de verenging moeten worden aangewend.

Bekijk de foto's van TC Olen op Picasa
Word nu lid van onze tennisclub!
Tokyo Olympics live stream Pacquiao vs Ugas live stream123movies