Structuur TC Olen

De structuur van TC Olen bestaat uit een algemene vergadering, de raad van bestuur en een aantal verschillende commissies. 

(Een commissie is een groep van mensen met een bepaalde taak die zij gezamenlijk uit proberen te voeren. Een commissie functioneert doorgaans binnen een grotere organisatie en wordt door die organisatie ingesteld om een bepaalde taak te verrichten ten behoeve van die organisatie, of te werken aan een deelgebied van het doel van die organisatie. Een sportvereniging kan bijvoorbeeld wedstrijdcommissie oprichten om wedstrijden te organiseren. Iemand die deel uitmaakt van een commissie wordt commissielid genoemd. Commissieleden hebben vaak specifiekere functies binnen de commissie.)

Onderstaande structuur is opgezet met het beleidsplan van 2014-2019.  Vanaf 2020 werken we aan een nieuw beleidsplan en zal de structuur aangepast worden.  De goedkeuring van de Algemene Vergadering is hiervoor noodzakelijk.  Deze is voorlopig uitgesteld wegens de Corona-maatregelen.

 

Algemene vergadering

Het beslissingsorgaan van onze club.

  • Nele Leirs, Leen Seyen, Sus Cannaerts, Valerie Mathieu, Marc Van de Water, Jan Dries, Karel Hens, Hilde Helsen, Tine Solie, Kurt Vleugels, Marc Vervecken, Katrien Geppaard, Gaëtane Wairy, Tim Wuyts, Alexia Copmans, Olivier Degheselle, Wim Verherstraeten, Igna Verhagen, Jef Spaepen, Stijn Neefs, Nadia Sterckx en Roger Vervaet

Raad van bestuur

Het uitvoerend orgaan van onze club. Zij staan in voor het beheer van de VZW.

  • Marc Vervecken, Katrien Geppaard, Nele Leirs, Leen Seyen, Sus Cannaerts, Valerie Mathieu, Karel Hens, Kurt Vleugels.

Commissie Financiën

Het opzetten en onderhouden van een goed functionerende financieel beleid.

  • Nele Leirs, Leen Seyen, Sus Cannaerts en Marc Vervecken.

Commissie Communicatie

Verzorgt de communicatie binnen en buiten de club.

  • Katrien Geppaard, Marc Vervecken, Tim Wuyts, Stijn Neefs, Lore Hannes.

Commissie Administratie

Het opzetten en onderhouden van een goed functionerende ledenadministratie.

  • Katrien Geppaard en Marc Vervecken

Commissie Jeugd

Organiseren en coördineren van lessen, trainingen, tennisstages, competities en andere jeugdactiviteiten. Zij behartigen de belangen van onze jeugd.

  • Valerie Mathieu, Stijn Neefs, Jens Van Gestel.

Commissie Sport

Is verantwoordelijk voor de sportieve organisaties van onze tennisclub.

  • Kurt Vleugels, Rey Daems, Koen Soontjens, Geert Cools, Brigit Ryken, Jean Paul Mertens.

Commissie Sangriatoernooi

Is verantwoordelijk voor de organisatie van het sangriatoernooi.

  • Leen Seyen, Nele Leirs, Nadia Sterckx, Koen Soontjens, Paul Campforts, Valerie Mathieu, Jef Spaepen, Sigrid Volders, Ann Schoors, Lore Hannes, Sven Vos.

Commissie Infrastructuur

Zorgt voor de infrastructuur en het onderhoud ervan.

  • Marc Vervecken, Daniel Peeters, Sven Vos, Kurt Vleugels, Jef Speaepen.

Commissie Feestelijkheden

Organiseren van feestelijkheden met succes en plezier binnen de club.

Bekijk de foto's van TC Olen op Picasa
Word nu lid van onze tennisclub!